Zoals geweten neemt de levensverwachting bij zowel mannen als vrouwen alsmaar toe. Hip, hip, hoera!! Maar...hoe handhaaft men tijdens dit verouderingsproces de levenskwaliteit en wapent men zich het best tegen kwaaltjes allerhande? 'Regelmatig voldoende beweging' bewijst ook hier zijn goudwaarde.


Daarom vinden senioren in onze praktijk een adequate medisch omkadering, een uitgebreid en gevarieerd bewegingsaanbod en een gelijkgestemd publiek om in alle sereniteit de eigen functionaliteit te onderhouden, zo mogelijk te verbeteren. Dit kan op vrije basis, maar evenzeer (en bij voorkeur) op doktersvoorschrift indien er medische argumenten aan de orde zijn (valrisico, diabetes, cardiovasculaire problemen, algemene deconditionering, osteoporose, sarcopenie,...). Het oefenprogramma wordt dan onderdeel van een totaalbehandeling met extra zorg, nauwe opvolging en strikte afspraken.
 

Lang zullen wij leven (...in de gloria?)!