Het belang van deskundige kinesitherapie tijdens en na de behandeling van diverse types van kanker, staat meer en meer buiten kijf. Daardoor raken ziekenhuis-gebonden revalidatiecentra stilaan oververzadigd. Voor de patiënt in kwestie kunnen de verplaatsingen en de mogelijke restricties wat oefentijdstip betreft, bijkomende hinderpalen vormen.

 

Daarom hebben wij deelgenomen aan de allereerste opleiding ‘Revalidatie bij Oncologie’, ingericht door onze beroepsvereniging AXXON. Hierdoor zijn wij klaar om te bewijzen dat eerstelijnskine een meer dan waardig alternatief kan zijn. Onze oefenzaal en hoogstaande technische behandelapparatuur leveren hierbij zeker een meerwaarde.

 

Nooit opgeven!kom op tegen kanker logo